ჩვენი ხედვა

ადამიანის უფლებათა ცენტრს სჯერა, რომ ყველას აქვს უფლება, თავისუფლად და დისკრიმინაციის გარეშე ისარგებლოს  ეროვნული და საერთაშორისო სამართლის მიერ უზრუნველყოფილი სამოქალაქო, პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებებით. ჩვენ ვთვლით, რომ ამ უფლებებისა და კანონის უზენაესობის რეალიზაცია და დაცვა წარმოადგენს საქართველოში  მშვიდობისა და დემოკრატიის შენების წინაპირობას.

სიახლეები

ანგარიშები

20.10.2022

ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში, 2022

29.06.2022

სავარაუდოდ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების სასამართლო პროცესების მონიტორინგი - შემაჯამებელი ანგარიში (2022 წ. აპრილი-ივნისი)

27.06.2022

საპროტესტო აქციების მონიტორინგი - შემაჯამებელი ანგარიში-(2022 წლის აპრილი-ივნისი)

19.01.2022

საპროტესტო აქციების მონიტორინგი (შემაჯამებელი ანგარიში), 2021

19.01.2022

სავარაუდოდ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების სასამართლო პროცესების მონიტორინგი (შემაჯამებელი ანგარიში), 2021

14.09.2021

2021 წლის 5-6 ივლისის საპროტესტო აქციების მონიტორინგის ანგარიში -  პირველადი სამართლებრივი შეფასება,  2021

პროექტები

სტრატეგიული პარტნიორია კავკასიის რეგიონში. 2021 წელი ისტორიული მნიშვნელობის იყო საქართველოსთვის.

დონორები