საერთაშორისო ქსელები

 ცენტრი არის შემდეგი საერთაშორისო ქსელების წევრი: 
  •  ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია (FIDH); www.fidh.org/en
  • წამების საწინააღმდეგო მსოფლიო ორგანიზაცია (OMCT - ქსელი SOS -წამება);  www.omct.org 
  • ადამიანის უფლებათა სახლების ქსელი; www.humanrighshouse.org 
  • სამოქალაქო სოლიდარობის პლატფორმა https://civicsolidarity.org
  •  სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს არასამთავრობოთა კოალიცია (CICC); www.coalitionfortheicc.org 
  • ადამიანის უფლებები საზღვრებს გარეშე; www.hrwf.eu/ 
  •  მშვიდობის საერთაშორისო ბიურო (IPB); www.ipb.org
  • UNITED for Intercultural Action - ევროპული ქსელი ნაციონალიზმის, რასიზმის, ფაშიზმის წინააღმდეგ და მიგრანტებისა და ლტოლვილების მხარდასაჭერად; www.unitedfia.org
  • ბავშვთა უფლებების საინფორმაციო ქსელი (CRIN); www.crin.org/