საერთაშორისო ქსელები

 ცენტრი არის შემდეგი საერთაშორისო ქსელების წევრი: 

 •  ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია (FIDH); www.fidh.org/en
 • წამების საწინააღმდეგო მსოფლიო ორგანიზაცია (OMCT - ქსელი SOS -წამება);  www.omct.org 
 • ადამიანის უფლებათა სახლების ქსელი; www.humanrighshouse.org 
 • სამოქალაქო სოლიდარობის პლატფორმა https://civicsolidarity.org
 •  სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს არასამთავრობოთა კოალიცია (CICC); www.coalitionfortheicc.org 
 • ადამიანის უფლებები საზღვრებს გარეშე; www.hrwf.eu/ 
 •  მშვიდობის საერთაშორისო ბიურო (IPB); www.ipb.org
 • UNITED for Intercultural Action - ევროპული ქსელი ნაციონალიზმის, რასიზმის, ფაშიზმის წინააღმდეგ და მიგრანტებისა და ლტოლვილების მხარდასაჭერად; www.unitedfia.org
 • ბავშვთა უფლებების საინფორმაციო ქსელი (CRIN); www.crin.org/
 •  მიწის საერთაშორისო კოალიცია (ILC)
 •  მსხვერპლთა აღრიცხვის ქსელი