კამპანიები

მიმდინარე კამპანიები

კამპანია „იცურე მშვიდად“

ადამიანის უფლებათა ცენტრის, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის (CENN), ანა დოლიძისა და პროგრესის ცენტრის ინიციატივით, 2018 წლიდან მიმდინარეობს კამპანია „იცურე მშვიდად“. კამპანია აერთიანებს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და სამოქალაქო აქტივისტებს და მიმართულია საქართველოში წყლის ობიექტებზე მოქალაქეთა სიკვდილიანობის წინააღმდეგ. კამპანიის მიზანია ხელისუფლების პასუხისმგებლობის გაზრდა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

კამპანია „ბოდიში“

კამპანია „ბოდიში“ - ბოდიში ტყვიების ნაცვლად! 
კამპანია „ბოდიში“ დაიწყო 2007 წლის მარტში. 
ბოდიშის თქმა არ არის ადვილი, ხშირად - არც მისი მიღება.