პროექტები

მიმდინარე პროექტები

პანდემიის შედეგების შემსუბუქება მარტოხელა ხანდაზმულებისთვის შიდა ქართლში

დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის პროექტი (ACCESS) რომელიც მხარდაჭერილია ამერკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ,

2008 წლის აგვისტოს ომის მსხვერპლთა მხარდაჭერა

დონორი: ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტი (NHC)

შეკრების თავისუფლება და სხვა სამოქალაქო უფლებები პანდემიის დროს

დონორი: არაკომერციული სამართლის ევროპული ცენტრი (ECNL)

უფასო იურიდიული დახმარება, ადამიანის უფლებების და საზოგადოებრივი მოვლენების მონიტორინგი საქართველოში

დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიაში (NED)

უფასო იურიდიული ადვოკატირება და ადამიანის უფლებების მონიტორინგი კორონავირუსის პანდემიის შემდეგ

დონორი: საქართველოში ნიდერლანდების საელჩო