პროექტები

პანდემიის შედეგების შემსუბუქება მარტოხელა ხანდაზმულებისთვის შიდა ქართლში

16.02.2021
ფონტის ზომა
დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის პროექტი (ACCESS) რომელიც მხარდაჭერილია ამერკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ.

პროექტის განხორციელების ვადები: 20/01/2021 – 20/08/2021

ბიუჯეტი: 19 882 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: ხანდაზმულებისთვის უკეთესი სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა; თემზე დამყარებული მოხალისეობის ხელშეწყობა; ხანდაზმულების საჭიროებებზე რეაგირება და ადვოკატირება ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან
პროექტები