პროექტები

შეკრების თავისუფლება და სხვა სამოქალაქო უფლებები პანდემიის დროს

16.02.2021
ფონტის ზომა
დონორი: არაკომერციული სამართლის ევროპული ცენტრი (ECNL)

პროექტის განხორციელების ვადები: 1 სექტემბერი, 2020 - 31 აგვისტო, 2021

ბიუჯეტი:  25 000$

პროექტის მიზანი:  სამოქალაქო უფლებებისა და შეკრების თავისუფლების მონიტორინგი პანდემიის განმავლობაში და გამოვლენილ პრობლემებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება
პროექტები