ღონისძიებები

'შეკრებებისა და მანიფესტაციების მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიშის' პრეზენტაცია

22.01.2024
ფონტის ზომა
'შეკრებებისა და მანიფესტაციების მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიშის' პრეზენტაცია გაიმართა 2024 წლის 22 იანვარს.

ანგარიში მომზადდა ევროკავშირის მხარდაჭერით, პროექტის - „ადამიანის უფლებებზე მონიტორინგისა და ადვოკატირების შესაძლებლობის გაძლიერება საქართველოში“-  ფარგლებში. 
ანგარიში მიმოიხილავს ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ მთავარ პრობლემებს, მიგნებებსა და რეკომენდაციებს. 

www.hrc.ge/files/reports/300aqciebis%20monitoringi%20geo.pdf
ღონისძიებები