პრეს-რელიზი

22.01.2024

ევროკავშირის მხარდაჭერით, ადამიანის უფლებათა ცენტრმა შეკრებებისა და მანიფესტაციების მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში გამოაქვეყნა.