პროექტები

წყალი სიღარიბის აღმოსაფხვრელად

16.02.2021
ფონტის ზომა
დონორი: ევროკავშირი /CENN

პროექტის განხორციელების ვადები: 15/02/2018 – 15/09/2020

ბიუჯეტი: 82 931 ევრო 

პროექტის მიზანი: კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში WASH(წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა)-თან დაკავშირებული ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების ადვოკატირება, ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება WASH ადამიანის უფლებების შესახებ
პროექტები