კვლევები

საკანონმდებლო ცვლილებები ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით კანონმდებლობის და პრაქტიკის სამართლებრივი ანალიზი, 2022

06.12.2022
ფონტის ზომა
კვლევები