კვლევები

ტყის საზღვრების დადგენის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის სამართლებრივი შეფასება

29.11.2022
ფონტის ზომა
„ტყის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტისა და ტყის საზღვრების დადგენისა და კორექტირების/შეცვლის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 6 ოქტომბრის №496 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის სამართლებრივი შეფასება

„ადამიანის უფლებათა ცენტრი“

ალექსი მერებაშვილი

15.08.2022
კვლევები