სიახლეები

'ინიციატივა ხანძრების წინააღმდეგ' –  კერძო და სამოქალაქო ორგანიზაციების კოალიციის მიმართვა

29.08.2022
ფონტის ზომა
ბორჯომის ხეობაში განვითარებულმა ტყის მასშტაბურმა ხანძარმა, ეროვნული უსაფრთხოების პრიორიტეტებს შორის, კიდევ ერთხელ გამოკვეთა სახანძრო უსაფრთხოების საკითხი და დღის წესრიგში დააყენა ფართო, მონაწილეობრივი დიალოგის საჭიროება რისკების მართვის სისტემების შეფასებისა და გაუმჯობესებისთვის.

სახანძრო უსაფრთხოების გამართული სისტემის შესაქმნელად ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა. თუმცა, დღემდე რჩება ადვილად შესამჩნევი ხარვეზები, რაზეც ჩვენს კოალიციას გასულ წელსაც ჰქონდა კომუნიკაცია შესაბამის უწყებებთან და უშუალოდ მთავრობის ადმინისტრაციასთან. გარდა ამისა, უკვე დამდგარი შედეგების შეფასების პროცესში ყოველთვის იკვეთება ახალი გარემოებები, რაც საკვანძოა მომავალი რისკების პრევენციისთვის.

მიმართვა სრული სახით იხ. მიმაგრებულ დოკუმენტში: 
სიახლეები