კვლევები

სიახლეები საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ - ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია (FIDH), ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC)

02.10.2021
ფონტის ზომა
კვლევები