მიზანი და ხედვა

მისია

ცენტრი ხელს უწყობს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვას, მშვიდობის მშენებლობას და დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბებას. 

ხედვა

ყველას აქვს უფლება, თავისუფლად და დისკრიმინაციის გარეშე ისარგებლოს ეროვნული და საერთაშორისო სამართლის მიერ უზრუნველყოფილი სამოქალაქო, პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებებით. ამ უფლებების დაცვა არის განვითარებული, მშვიდობიანი, სამართლიანი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების წინაპირობა.“