განცხადებები

ვაკანსია: ადამიანის უფლებათა იურისტი-ანალიტიკოსი

20.07.2022
ფონტის ზომა
 
ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC) აცხადებს ვაკანსიას ადამიანის უფლებათა იურისტ/ანალიტიკოსის პოზიციაზე.
სამუშაო განაკვეთი: არასრული 

ადამიანის უფლებათა იურისტ - ანალიტიკოსის საქმიანობის ძირითადი მოვალეობები იქნება:
•   ორგანიზაციის მიერ გამოკვეთილი მნიშვნელოვანი უფლებადარღვევის ფაქტების, სისტემური ხარვეზებისა და  არსებული მდგომარეობის შესახებ ანალიტიკური დოკუმენტების მომზადება; 
• მიმდინარე მოვლენების და კონკრეტული უფლებადარღვევის ფაქტების რეაგირებისა და ადვოკატირების მიზნით განცხადებებისა და მიმართვების მომზადება; 
•    ორგანიზაციის გუნდთან ერთად საკანონმდებლო ინიციატივების, საკონსტიტუციო სარჩელების მომზადებაში მონაწილეობა და სტრატეგიული სამართალწარმოების მიმართულებით მუშაობა; 
•    კვლევისა და ადვოკატირების მიზნებისათვის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების, სხვა ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილებისა და რელევანტური კვლევების შესწავლა და ანალიზი; 
•    ადვოკატირების მიზნით სხვადასხვა ფორმატის სამუშაო შეხვედრებში ორგანიზაციის სახელით მონაწილეობა; 
•  პროგრამის  ფარგლებში სხვა დავალებების შესრულება, რაც არსებითად დაკავშირებულია ადამიანის უფლებათა იურისტ- ანალიტიკოსის საქმიანობის სფეროსთან.
მოთხოვნები:
•   უმაღლესი იურიდიული განათლება (სასურველია მაგისტრის ხარისხი ადამიანის უფლებათა სამართლის ან საჯარო სამართლის მიმართულებით);
•    მკვლევარის ან/და ანალიტიკოსის პოზიციაზე მუშაობის მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
•    ინგლისური ენის ფლობა;
•    შრომის კარგი დისციპლინა, სამუშაოს დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და გუნდური მუშაობის უნარი;

ანაზღაურება:   520 $ ექვივალენტი     ლარში (დარიცხული, გადასახადების ჩათვლით)

განაცხადების შემოტანისა და განხილვის პროცესი:
დაინტერესებულმა პირებმა დადგენილ ვადაში უნდა წარმოადგინონ ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები:
•    რეზიუმე (СV);
•    სამოტივაციო წერილი 
•    უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი;
•  ორი რეკომენდატორის ვინაობა და საკონტაქტო ინფორმაცია, რომლებსაც შეუძლიათ შეაფასონ პირის პროფესიული უნარ-ჩვევები.

მომზადებული ნაშრომის (ანალიტიკური დოკუმენტი, ანგარიში, სტატია, ბლოგი, კვლევა ან სხვა) ბმული ან ელექტრონული ვერსია (PDF) და ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

დოკუმენტაცია აპლიკანტმა უნდა გამოაგზავნოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hrc@hrc.ge  გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ: ადამიანის უფლებათა იურისტი-ანალიტიკოსი.
საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 28 ივლისი.

არასრულად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. მხოლოდ გასაუბრებისთვის შერჩეულ კანდიდატებს დავუკავშირდებით მეორე ეტაპის გასავლელად. 
განცხადებები