სიახლეები

დაზარალებულთა მონაწილეობის მნიშვნელობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მართლმსაჯულების პროცესში

27.05.2022
ფონტის ზომა
ნინო ცაგარეიშვილი

სტატია ,,დაზარალებულთა მონაწილეობის მნიშვნელობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მართლმსაჯულების პროცესში" განიხილავს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სამართალწარმოების პროცესში დაზარალებულთა მონაწილეობის არსსა და მათი ეფექტური მონაწილეობის დამაბრკოლებელ მთავარ გამოწვევებს. სტატია ეყრდნობა ადამიანის უფლებათა ცენტრის გამოცდილებას 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ პირთა ინტერესების დაცვის კუთხით სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სხვადასხვა ორგანოების წინაშე.

სრული სტატია იხილეთ ბმულზე :http://hrc.ge/files/215ICC-geo.pdf 


სიახლეები