ანგარიშები

მშვიდობიანი შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება საქართველოში -კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში არსებული ძირითადი ხარვეზები, 2021

30.08.2021
ფონტის ზომა
ანგარიშები