საერთაშორისო ქსელები

 ცენტრი არის შემდეგი საერთაშორისო ქსელების წევრი: 

 •  ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია (FIDH) -  www.fidh.org
 • წამების საწინააღმდეგო მსოფლიო ორგანიზაცია (OMCT - ქსელი SOS -წამება) -   www.omct.org
 • ადამიანის უფლებათა სახლების ქსელი -  www.humanrighshouse.org
 • სამოქალაქო სოლიდარობის პლატფორმა - https://civicsolidarity.org
 •  სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს არასამთავრობოთა კოალიცია (CICC) -  www.coalitionfortheicc.org
 • ადამიანის უფლებები საზღვრებს გარეშე - www.hrwf.eu
 •  მშვიდობის საერთაშორისო ბიურო (IPB) - www.ipb.org
 • UNITED for Intercultural Action - ევროპული ქსელი ნაციონალიზმის, რასიზმის, ფაშიზმის წინააღმდეგ და მიგრანტებისა და ლტოლვილების მხარდასაჭერად - www.unitedfia.org
 • ბავშვთა უფლებების საინფორმაციო ქსელი (CRIN) - www.crin.org
 •  მიწის საერთაშორისო კოალიცია (ILC) - www.landcoalition.org
 •  მსხვერპლთა აღრიცხვის ქსელი - www.everycasualty.org