განცხადებები

15.04.2021

ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიმართვა ხანდაზმულთათვის მიწების დროულად რეგისტრაციის თაობაზე

03.04.2021

ადამიანის უფლებათა ცენტრის განცხადება ახალი კორონავირუსის გავრცელების პირობებში შეკრების თავისუფლების არამართლზომიერ შეზღუდვასთან დაკავშირებით

ადამიანის უფლებათა ცენტრი თვალყურს ადევნებს კორონავირუსის პანდემიის წინააღმდეგ საბრძოლველად სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს. ორგანიზაციის ინტერესის საგანს წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული მოქმედებები კორონავირუსით დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების მიზნით, ასევე - კორონავირუსის გავრცელების შეკავების მიზნით დაწესებული შეზღუდვები. კორონავირუსის წინააღმდეგ შემოღებული შეზღუდვები ძირითადი უფლებების სხვადასხვა კატეგორიას ეხება. ადამიანის უფლებათა ცენტრის დაკვირვების ერთ-ერთი მიმართულებაა ის შეზღუდვები, რომელიც აბრკოლებს სამოქალაქო უფლებებისა და თავისუფლებების სრულფასოვან რეალიზაციას.  
29.03.2021

კოალიცია  უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების წესში დაანონსებულ ცვლილებებს ეხმიანება