კვლევები

ადამიანის უფლებათა ცენტრის რეკომენდაციები პენიტენციურ დაწესებულებებში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისათვის

10.09.2021
ფონტის ზომა
კვლევები