კვლევები

სამედიცინო დაწესებულებებში პაციენტების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ გამოვლენილი ქმედებები (2014-2018 წ.)

16.06.2021
ფონტის ზომა
კვლევები