ჩვენი ხედვა

ადამიანის უფლებათა ცენტრს სჯერა, რომ ყველას აქვს უფლება, თავისუფლად და დისკრიმინაციის გარეშე ისარგებლოს  ეროვნული და საერთაშორისო სამართლის მიერ უზრუნველყოფილი სამოქალაქო, პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებებით. ჩვენ ვთვლით, რომ ამ უფლებებისა და კანონის უზენაესობის რეალიზაცია და დაცვა წარმოადგენს საქართველოში  მშვიდობისა და დემოკრატიის შენების წინაპირობას.

სიახლეები

ანგარიშები

19.01.2022

საპროტესტო აქციების მონიტორინგი (შემაჯამებელი ანგარიში), 2021

19.01.2022

სავარაუდოდ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების სასამართლო პროცესების მონიტორინგი (შემაჯამებელი ანგარიში), 2021

14.09.2021

2021 წლის 5-6 ივლისის საპროტესტო აქციების მონიტორინგის ანგარიში -  პირველადი სამართლებრივი შეფასება,  2021

18.08.2021

მარტოდ მცხოვრები ხანდაზმულების სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი პრობლემები, 2021

16.02.2021

სამართლიანობის აღდგენის ბუნდოვანი პერსპექტივები - საქართველოს გენერალური პროკურატური სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის საქმიანობის შეფასება, 2021

05.01.2020

#8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში, 2020

პროექტები

სტრატეგიული პარტნიორია კავკასიის რეგიონში. 2021 წელი ისტორიული მნიშვნელობის იყო საქართველოსთვის.

დონორები